Supernatural Noir

Episode 2: House of the Rising Sun

1.9.1941

Luxen jätti Natelle viestin, jossa hänen tulisi etsiä hänet. Hänen ainoa johtolanka oli huoneenavain Nousevan Auringon -hotelliin

Läsnä Hahmojen teot ja seuraamukset
Vivian  
Nate  

Tulos: Hotelli, joka toimi aikaisemmin bordellina, on toiminut Marcus Ferriganin yhtenä porttipaikoista. Portti ei kuitenkaan toiminut vaan se vaati tietyn valokuvan  (Kuva Marcuksesta, Luxenista ja Leannanista) polttamisen, jotta portti toimisi seuraavan sadan vuoden ajan. Luxen  yritti käynnistää portin uudestaan, mutta Leannan esti Luxenin aikeen vangitsemalla tämän kellariin.  Leannan Sidhe on monia vuosia suojellut paikkaa, mutta ikävä Ferrigania kohtaan on vääristänyt hänen mielensä, eikä hän sallinut polttaa ainoaa muistoa Ferriganista.

Saavutukset Pelastitte Luxenin ja avasitte portaalin Pearl Riveristä Turvapaikkaan (Southern Havenista itään).
Palkkio

- Leannan Sidhe (True Ally)

- 5 EXP

 

Comments

teme_heikkinen teme_heikkinen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.