Supernatural Noir

Episode 3: Wolf in sheep's clothing

8.9.1941

Arkeologiselta kaivaukselta on löytynyt muinainen esine, joka kantoi Kaaosten Lasten merkkiä.

Läsnä Hahmojen huomioitavat teot
Jacques  
Mona Käytti oikeaa nimeään
Vivian Käytti oikeaa nimeään
Nate Näytti kykynsä todistajien läsnä

Tulos

Kaivauksen rahoittanut Lordi Kensington oli hänen tietämättään salakavalasti manipuloitu aloittamaan kaivauksen. Tämän takana oli CoC:n agentti Henry Heller, jolla oli Discipline of the Flesh -voimat (samankaltaiset kuin Natella, mutta paljon vähemmän verta). Hänen tavoitteen oli herättää muinainen paha, jonka Suden henki vangitsi ainakin tuhat vuotta sitten. 

Saavutukset

Esitte muinaisen "pahan" vapautumisen temppelistä ja saitte selville nimen, joka voi liittyä vahvasti Kaaosten Lapsiin. Tämän lisäksi teillä on temppelistä kopioitu kirjoitus, joka odottaa kääntämistä. ps. sorrutitte temppelin räjähteillä.

Palkkio

4 Exp

Sivutehtävä Muinaisen tekstin kääntäminen. Jasques onnistui kopioimaan osan seinään kirjoitetusta groteskista teksistä, mutta sen kääntäminen vaatii aikaa ja taitoa 

 

Comments

teme_heikkinen teme_heikkinen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.